Pravidla

Pro bezpečnost účastníků a hladký průběh festivalu byla vytvořena tato pravidla:

 

1)  Žádné vulgarismy ani jakékoliv projevy rasové či homosexuální nesnášenlivosti.

komentář Garfeve: Chovejte se jako lidi, vždyť je to kulturní akce, jakékoliv spory lze přeci řešit i v klidu.

2) Zákaz vstupu osobám mladším 15 let a osobám bez platného občanského průkazu. Tento průkaz je účastník povinen předložit pořadatelům u vstupu na festival.

3) Zákaz kouření v prostorách akce.

komentář blue-kitty: toto pravidlo jaksi porušuje samotná organizátorka rum-chan. Ačkoli převaha nekuřáků v řadách organizátorů je 2:1, rum-chan je prostě silný protivník a nedokázali jsme ji přimět přestat kouřit cigára s ostatními na baru.

4) Zákaz vstupu do prostor akce pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky.

5) Zákaz vstupu s alkoholickými nápoji či omamnými látkami! Nalezené alkoholické nápoje mohou být zabaveny organizátory bez nároku na vrácení 🙂 . Nalezené omamné látky budou předány Policii ČR!

6) Zákaz jakýchkoliv nožů či nebezpečných zbraní v prostorách akce. V případě nalezení zbraně, která by mohla být pořadateli považována za funkční a nebezpečnou, je návštěvník okamžitě vykázán z festivalu!!!

7) Účastník souhlasí, že se bude během festivalu řídit pokyny organizátorů. V případě neuposlechnutí výzev a pokynů, mají pořadatelé právo účastníka vykázat z festivalu.

8) V případě jakéhokoliv problému, dotazu či stížnosti, nechť se účastník festivalu laskavě obrátí na organizátory. (Společně tak daný problém můžeme lépe vyřešit.)

9) Pořadatelé festivalu nenesou zodpovědnost za účastníky festivalu, ani za jejich případná zranění či jiné újmy.

10) Chovat se slušně a nedělat kolem sebe nepořádek.

11) Jakékoliv projevy násilí budou trestány okamžitým vyhazovem z festivalu!!!

12) Neničit vybavení prostorů festivalu.

13) Jakékoliv škody způsobené účastníkem na majetku festivalu či v prostorech festivalu, mají právo pořadatelé po účastníku finančně vymáhat (když něco rozbijete, přiznejte to, pak se můžeme dohodnout na symbolické částce škody 🙂 ). Pokud bude účastníkovi prokázán úmysl vandalizmu na majetku, je účastník povinen zaplatit tuto škodu a bude okamžitě z prostor festivalu vykázán!!!

14) Jakékoliv hrubé porušení zákonů ČR  se trestá okamžitým vykázáním účastníka z festivalu a případným nahlášením Policii ČR!!!

 

Pořadatelé mají právo měnit a dále pravidla upravovat. Pravidla jsou platná ode dne 11.06.2018.

Vstupem na festival účastník souhlasí s dodržováním výše uvedených pravidel. U vstupu na festival podepíše účastník formulář, že byl seznámen a plně srozuměn s pravidly festivalu. V případě jakýchkoliv nejasností se na místě obrátí na organizátora, jenž mu případné nesrovnalosti dovysvětlí.

Pro platby na místě festivalu jsou účtenky vystavovány elektronicky, šetříme přírodu, zejména naše lesy ?. Účastník dostane potvrzení, kde nalezne adresu pro vyzvednutí své elektronické účtenky. Ovšem v případě, že budete chtít účtenku, vypíšeme Vám ji na místě.

Pořadatelé si vyhrazují právo kohokoliv, kdo nebude dodržovat pravidla nebo se bude chovat nevhodně, vykázat z festivalu bez náhrady vstupného!!!